„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż – a zapamiętam, pozwól mi działać, a zrozumiem!”
Konfucjusz
5 maja w świetlicy nr 5 odbyły się zajęcia otwarte z niekonwencjonalnych działań promujących dziedziny przyrodnicze. Temat lekcji brzmiał „Mali badacze – doświadczenia i eksperymenty w edukacji elementarnej”.
 
 
W zajęciach uczestniczyli, jako gospodarze, uczniowie grup „O” oraz zaproszeni goście, czyli grupy cztero, pięcio i sześciolatków z Niepublicznego Przedszkola „Ptyś”.
Zajęcia rozpoczęły się wspólną zabawą z chustą animacyjną tworząc okazję do integracji dzieci. Było przy tym dużo zabawy i śmiechu. Następnie przeszliśmy do głównego celu zajęć tj. rozbudzania u dzieci ciekawości otaczającego świata, oraz nauczania prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków z doświadczeń. Pierwszym zadaniem dla wszystkich uczniów, było przeprowadzenie eksperymentu: Pienisty potwór – wulkan. Drugim, wykonanie doświadczenia z mlekiem i barwnikami – badanie to nosi nazwę: Tornado w mleku. Ostatnim elementem przekazania dzieciom wiedzy z zakresu chemii i fizyki było wykonanie przez uczniów Lampki lawy. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dzieci są zabawy badawcze i eksperymenty. O czym przekonały się dzieci na dzisiejszych zajęciach. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Wspólna lekcja wypadła znakomicie. Dziękujemy „Ptysiom” za uczestnictwo i zachęcamy kolejnych chętnych na zajęcia otwarte… :)
Ewa Kalityńska – Rutkowska