Dzieci, przebywając na świeżym powietrzu – szkolny plac zabaw, korzystają nie tylko z wielu sprzętów, ale przede wszystkim mają okazję do spotkań z rówieśnikami.

Place zabaw spełniają wiele bardzo ważnych funkcji:
* są na świeżym powietrzu,
* są świetnym pomysłem na spędzanie czasu wolnego,
* sprawiają dzieciom wiele radości,
* zachęcają do aktywności fizycznej, która jest niezbędna w procesie wzrostu i wzmacniania układu kostnego oraz mięśni,
* stwarzają okazję do treningu umiejętności społecznych – dzieci uczą się współpracy, współzawodnictwa i kreatywności. Dziecko uczy się funkcjonowania w grupie rówieśników, a także nawiązywania relacji,
* sprzyjają pracy układu nerwowego oraz mózgu, gdyż zabawa i ruch dostarczają wielu potrzebnych bodźców,
* dzieci uczą się kontrolować własne ciało, ćwiczą równowagę i koordynację oraz planowanie swoich ruchów,
* stwarzają okazję do pozytywnego spożytkowania dziecięcej energii.

Poniżej zdjęcia z zabaw na placu zabaw przez dzieci z świetlicy 219 w ostatnie dni kalendarzowego lata.

Wychowawca świetlicy - Agnieszka Bobkowicz