Uczniowie ze świetlicy 102 na ostatnich zajęciach uczyli się, poprzez zabawę, właściwych zachowań przy stole. Dowiedzieli się m.in. jak należy nakrywać do stołu, a także w jaki sposób posługiwać się sztućcami.

Wspólne biesiadowanie jest dobrą okazją do uczenia dzieci ładnego jedzenia. Chodzi tu nie tylko o prawidłowe posługiwanie się sztućcami, ale też kulturalne spożywanie posiłków: bez łapczywości, siorbania, mlaskania i pośpiechu. Należy uczyć dzieci uprzejmości wobec współuczestników biesiady, np. tego, że zanim nałożymy sobie coś na talerz, wypada najpierw poczęstować zaproszonych gości.

Warto również zachęcać dzieci do nakrywania. Najmłodsi lubią rozkładać naczynia i serwetki. Chętniej też zostaną przy stole, który same nakryły. Dobre maniery przy stole są bardzo ważne, ponieważ jedzenie stanowi znaczną część naszego życia towarzyskiego!

A oto lista dobrych manier:

- przed jedzeniem myjemy ręce

- do posiłku siadamy równocześnie całą rodziną

- posiłki spożywamy TYLKO przy stole

- życzymy sobie nawzajem smacznego

- jemy z zamkniętymi ustami

- pilnujemy dobrej postawy

- nie bawimy się, nie czytamy, nie oglądamy telewizji

- używamy sztućców

- nie bawimy się jedzeniem

- nie oblizujemy talerzy i sztućców

- nie siorbiemy, nie mlaszczemy

- nie wkładamy zbyt dużo do buzi

- nie wybrzydzamy, nie odbieramy innym apetytu

- nie „dzwonimy” łyżeczką w trakcie mieszania

- chwalimy za dobre maniery

Wychowawca świetlicy - Ewa Kalityńska - Rutkowska