W ramach tygodnia "Jestem dobrym kolegą, koleżanką" dzieci ze świetlicy 219 omówiły cechy dobrego kolegi, koleżanki. Wspólnie doszły do wniosku, że dobry kolega - koleżanka powinni:

- pomagać w potrzebie,

- nie obgadywać za plecami,

- nie opuszczać w biedzie,

- nie dokuczać,

- dzielić się nawet drobiazgami,

- pocieszać gdy komuś jest smutno,

- nie wyśmiewać,

- cieszyć się z moich sukcesów,

- potrafić dochować tajemnicy,

- dotrzymywać słowa.

Następnie dzieci zostały podzielone na 4 grupy, podział odbył się przez losowanie kolorowych kartek. Wyjaśnione przy okazji zostało przez nauczyciela, że nie zawsze pracujemy w grupie z osobami które najbardziej lubimy. Dzieci w grupach stworzyły plakaty (farbami plakatowymi) do wcześniej omówionych cech dobrego kolegi/ koleżanki. Po zakończeniu pracy, stanowiska zostały sprzątnięte, a powstałe dzieła ozdobiły jedną z tablic w sali.

Wychowawcy świetlic: Agnieszka Bobkowicz, Ewa Kalityńska - Rutkowska