27 listopada odbyło się uroczyste pasowanie na przedszkolaka. Tego dnia dzieci, które zaczęły uczęszczać w tym roku szkolnym do przedszkola złożyły uroczystą przysięgę i zostały włączone do grona przedszkolaków. Pasowanie na przedszkolaka było nie tylko wesołą imprezą, ale również poważnym wydarzeniem w życiu najmłodszych dzieci z grupy Pszczółek. Dzieci złożyły uroczyste przyrzeczenie. Moment pasowania dzieci na przedszkolaków, był wyjątkowo doniosły.

Pan Dyrektor Janusz Cymerman dotykając wielkim piórem pasował dzieci na pełnoprawnych członków naszej małej społeczności. Na znak przyjęcia dziecka do grona przedszkola, każdy z milusińskich otrzymał od Dyrektora dyplom, a Pani Wicedyrektor Izabela Pałasz rozdawała kolorowanki i gratulowała dzieciom występów. Na koniec dzieci uczestniczyły w poczęstunku, który specjalnie dla nich przygotowali ich ukochani rodzice.

Katarzyna Czapiewska
Alicja Wójcik