Na początku grudnia, w grupach "0", odbyły się koncerty Pożegnania jesieni połączone z Pasowaniem na starszaka. W pogodnych nastrojach, śpiewająco pożegnaliśmy jesień. Zapraszamy do galerii.