13 maja odbył się konkurs „Omnibus” w którym brali udział przedstawiciele z sześciu grup „0”. Dzieci zaznaczały na karcie z pytaniami tak lub nie odpowiadając na pytania dotyczące zagadnień bezpieczeństwa, środowiska przyrodniczego- ekologicznego, oraz umiejętności prawidłowego zachowania się w sytuacji zagrożenia.

Podkreślały właściwą odpowiedź związaną z wiadomościami dotyczącymi naszego kraju i Unii Europejskiej. Rozwiązywały działania matematyczne oraz zagadki dotyczące literatury dziecięcej( bajek).

I miejsce zajęły dzieci z grupy 01: Katarzyna Mikołajewicz, Filip Dłuski, Filip Włodarski.

II miejsce zajęły równocześnie dwie grupy 0 5:Hanna Zielińska, Hanna Kafarska, Igor Żabczyński; 0 6: Karolina Kapela, Julia Kamasińska, Urszula Skrzypczak

III miejsce zajęły dzieci z grupy 0 4; Natalia Guzik, Paulina Panek, Oskar Konopacki

IV miejsce zajęły dzieci z grupy 0 3; Kinga Sołtys, Tymon Reszka, Antoni Sarad

V miejsce zajęły dzieci z grupy 0 2; Natalia Posiewka, Piotr Reck, Szymon Skrzypa.

Wszystkim uczestnikom gratuluję ogromnej wiedzy.

Renata Pawłowska