23 września dzieciaki z grupy 02 były z wizytą w pobliskiej  Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2. Wizyta była krótka, lecz bardzo ciekawa. Po przybyciu na miejsce serdecznym uśmiechem przywitał nas Pan Strażak, który chętnie oprowadził i zapoznał dzieci ze swoją pracą, która jest bardzo niebezpieczna i odpowiedzialna. Pobyt w jednostce zaczęliśmy od zwiedzenia pomieszczenia, w którym odbierane są zgłoszenia o wypadkach lub pożarach. Dzieci mogły z bliska oglądać wozy strażackie, sprzęt pożarniczy i umundurowanie. Z dużym zainteresowaniem wysłuchały opowieści o trudnej i niebezpiecznej pracy strażaka, dowiedziały się także, w jakich okolicznościach można wezwać Straż Pożarną i że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani do wypadków samochodowych, ratują zwierzęta, pomagają przy powodzi. Przy okazji utrwaliły sobie numer telefonu do Straży Pożarnej – 998 i numer alarmowy – 112. Dzieci mogły zobaczyć pokaz zjazdów na rurze, kiedy wzywa ich alarm. Jednak największą atrakcją była możliwość przymierzenia prawdziwego hełmu i zwiedzenie wnętrza samochodu strażackiego. Na koniec dzieci podziękowały Panu Strażakowi wręczając samodzielnie wykonaną książeczkę dotyczącą pracy strażaka.  

Agnieszka Pacholczyk