"Pomyślcie, to nic nie boli."

Sierpień 2021
P W Ś C Pt S N
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Dzisiaj 5

Wczoraj 124

Miesiąc 480

Wszystkie 375381

 

Inspektor Ochrony Danych:

Agnieszka Marciniak

   
   Zastępca
   Rafał Malujda
 
   tel.+48-91-852-20-93
 

 

 
 
 
 

 

RODO-informacje

      

 

 

w dniu 8 marca 2021 r.  rozpoczyna się rekrutacja do klas VII dwujęzycznych. Do udziału w naborze do tych klas zapraszamy zainteresowanych uczniów.

W załączniku przesyłam niezbędne materiały.

 

W rekrutacji biorą udział tylko uczniowie chętni do nauki w klasach dwujęzycznych.  Pozostali szóstoklasiści przechodzą po uzyskaniu promocji do klasy VII bez składania dodatkowych dokumentów.

 

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru, wskazanej na 1 miejscu.

Wnioski w formie papierowej należy składać w sekretariacie szkoły w budynku przy ul. Nałkowskiej 33.

Uwaga: W związku z sytuacją epidemiczną wypełnione i podpisane wnioski można przesłać na adres:sp37@miasto.szczecin.pl

Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych – zmiana harmonogramu

 

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Składanie wniosku o przyjęcie do oddziału klasy VII dwujęzycznej

8 marca 2021r.

22 marca 2021r.

godz. 12:00

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych

22 czerwca 2021r. godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych

28 czerwca 2021r. godz. 12:00

Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa uzyskania promocji do klasy VII

25 czerwca 2021r.

30 czerwca 2021r.
do godz. 12:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

2 lipca 2021r. godz. 12:00

Potwierdzenie przez rodziców kandydata  woli uczęszczania do oddziału dwujęzycznego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII

2 lipca 2021r.
od godz. 12:00

7 lipca 2021r.
do godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

8 lipca 2021r. godz. 12:00

*Ilekroć w harmonogramie mowa jest o rodzicach kandydata rozumie się przez to również opiekunów prawnych


 

Rekrutacja do oddziałów dwujęzycznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021

INFORMATOR

Ogłoszenie Rekrutacja do klas VII dwujęzycznych

Wytyczne dotyczące organizacji klas dwujęzycznych

 

Wicedyrektor

Agnieszka Matusiak