"Pomyślcie, to nic nie boli."

Czerwiec 2022
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych:

Rafał Malujda

   tel.+48-91-852-20-93

 

 
 
 
 

 

RODO-informacje

       

 

 

Szanowni Państwo.
dnia 16 maja br. rusza rekrutacja do klas VII dwujęzycznych oraz eksperymentalnych na rok szkolny 2022/2023. Rekrutacja będzie odbywała się w pełni elektronicznie, co oznacza, że wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami należy złożyć w systemie Nabór (na swoim indywidualnym koncie) bez konieczności osobistego stawiennictwa w szkole.
Wniosek można złożyć do maksymalnie trzech wybranych szkół.
Szczegółowa instrukcja dotycząca elektronicznego wypełniania i składania wniosku dostępna będzie na stronie Naboru w zakładce Dokumenty

Harmonogram rekrutacji do oddziału klasy VII dwujęzycznej

Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie

 

Lp.

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1

Składanie wniosku o przyjęcie do oddziału klasy VII dwujęzycznej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym

16 maja 2022r.

 

3 czerwca 2022r. do godz. 12:00

 

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną

6 czerwca 2022r. godz. 15:00

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

20 czerwca 2022r. godz. 12:00

4

Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa uzyskania promocji do klasy VII

 

24 czerwca 2022r.

 

29 czerwca 2022r. do godz. 12:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4 lipca 2022r. godz. 12:00

6

Potwierdzenie przez rodziców kandydata  woli uczęszczania do oddziału dwujęzycznego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII.

 

4 lipca 2022r.
 od godz. 12:00

 

7 lipca 2022r.               do godz. 15:00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

8 lipca 2022r. godz. 12:00

         

 

.

Korzyści płynące z dwujęzyczności:

1. możliwość komunikowania się z większą niż osoba jednojęzyczna liczbą różnych grup ludzi,

2. dwa światy doznań specyficzne dla każdego języka, np. sposobu prowadzenia rozmów, jedzenia, odbierania sztuki, itp.

3. dwujęzyczność to przewaga w sposobie myślenia - dwa słowa na określenie jednego przedmiotu lub zjawiska, pomaga rozwijać kreatywność i poszerzać horyzonty myślowe,

4. w teście na inteligencję osoby dwujęzyczne osiągają wyższe wyniki niż jednojęzyczne,

5. potrafią lepiej planować oraz myśleć abstrakcyjnie i wychwytywać istotne informacje, a przez to łatwiej uczą się kolejnych języków,

6. osoby te wykazuję więcej polotu i fantazji w sposobie myślenia, są bardziej wyczulone na niuanse językowe.

7. korzyści w rozwoju emocjonalnym - przyswojenie nowej, obcej kultury odgrywa istotną rolę w procesie kształtowania się tożsamości i poczucia przynależności młodego człowieka – szanuje on kulturę i język innej osoby,

8. osoba dwujęzyczna może być łącznikiem między pokoleniami, łączyć pokolenia, burzyć uprzedzenia, jest bardziej związana z rodziną, z dziadkami,  rodzicami,

9. korzyści zdrowotne - wyniki badań jednoznacznie wskazują, że mózg osób wielojęzycznych później się starzeje – później zauważa się oznaki demencji i choroby Alzheimera.

 

Prócz samych umiejętności językowych dwujęzyczność wiąże się z licznymi korzyściami dla intelektu, psychiki i zdrowia dziecka. Mózg otrzymuje zdrową dawkę treningu, a przy tym wiedzę i umiejętności, które na tym etapie rozwoju utrwalają się nadzwyczaj szybko i efektywnie.

Bilingwizm m.in. poprawia koncentrację, wpływa na lepszą podzielność uwagi oraz pamięć (semantyczną i epizodyczną), pogłębia wrażliwość kulturową i społeczną, rozwija zdolności analityczne i empatyczne. Dwujęzyczne dzieci, a później dorośli osiągają lepsze wyniki w nauce, mają większe możliwości adaptacji społecznej i kulturowej.

W związku z tym warto złożyć wniosek do oddziału dwujęzycznego. Aby zostać uczniem takiej klasy należy również przystąpić do testu predyspozycji językowych, który zaplanowany jest na 6 czerwca 2022r.

Gorąco zapraszam, Dyrektor szkoły Janusz Cymerman