"Pomyślcie, to nic nie boli."

Sierpień 2022
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych:

Rafał Malujda

   tel.+48-91-852-20-93

 

 
 
 
 

 

RODO-informacje

       

 

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami należy złożyć w terminie od 1 września do dnia 15 września 2016 roku w szkole do której uczęszcza uczeń. Wnioski do pobrania w gabinecie pedagoga szkolnego (sala 112).

Ważna informacja dla rodziców: Świadczenie 500+ nie wlicza się do dochodów.

Czytaj więcej: Stypendium szkolne

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy, że od roku szkolnego 2016/2017 zmienił się właściciel szafek skrytkowo - ubraniowych znajdujących się w Szkole Podstawowej 37 w Szczecinie.

Nowym właścicielem została firma:

EURO MEDICA Sp zoo, Ul Paderewskiego 84/13 68-200 Żary, NIP: 9282078643

Jeśli są państwo zainteresowani wynajęciem szafki prosimy o kontakt:

TEL:      517 461 984

e-mail: oldschoolszafki@gmail.com

W związku z programem „Szczecin Przyjazny Rodzinie” informujemy, iż jest możliwość bezpłatnego wypożyczenia z zasobów biblioteki szkolnej podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych (obowiązkowych) w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów klas VI,  pochodzących z  rodzin wielodzietnych  (rodziny posiadające troje dzieci lub więcej). Rodzina musi posiadać Szczecińską Kartę Rodzinną.

Wnioski można pobrać z Sekretariatu lub z Internetu (www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl).

Wypełniony wniosek wraz z kserokopią Szczecińskiej Karty Rodzinnej ucznia należy niezwłocznie złożyć w Sekretariacie. Informacja o dostępności podręczników zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych szkoły oraz na stronie internetowej szkoły pod koniec sierpnia lub na początku września br.

 

Pedagog szkolny

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z POMOCY

W roku szkolnym 2016/2017 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego skierowana zostaje do uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do:

- klas VI szkół podstawowych,

- klas III gimnazjów,

- szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów zupośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do klas VI ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, klas III-VI ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia , klas III-VI ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, klas III
i VI-IX ogólnokształcących szkół baletowych lub liceów plastycznych.

 

Wszelkie informacje o programie u pedagoga szkolnego (gabinet 112) lub na stronie internetowej Kuratorium Oświaty (www.kuratorium.szczecin.pl).

W związku z programem „Szczecin Przyjazny Rodzinie” informujemy, iż jest możliwość bezpłatnego wypożyczenia podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2016/2017 dla uczniów klas VI, pochodzących z  rodzin wielodzietnych  (rodziny posiadające troje dzieci lub więcej). Rodzina musi posiadać Szczecińską Kartę Rodzinną.

 

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do gabinetu pedagoga (112) po wnioski.
Wnioski można pobrać również z Internetu (www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl).

Termin złożenia wniosków (wraz z kserokopią Szczecińskiej Karty Rodzinnej ucznia) upływa w dniu 17 czerwca.