Rokrocznie uczniowie uzdolnieni mogą próbować swoich sił w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Ich sukcesy potwierdzają wysokie umiejętności i wiedzę z konkretnych przedmiotów, są potwierdzeniem pracy, systematyczności, dużego wysiłku. A przede wszystkim są potwierdzeniem, że są najlepsi.

11 czerwca 2018r., w Szkole Podstawowej nr 35 im. Jana Pawła II w Szczecinie Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pan Jerzy Sołtysiak wręczył nagrody  laureatom konkursów przedmiotowych oraz konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” organizowanych w roku szkolnym 2017/2018. W uroczystości uczestniczył Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej pan Maciej Kopeć.

Uczniowie naszej szkoły, którzy zostali nagrodzeni to:

  1. Bartosz Gregorowicz - laureat Konkursu Języka Polskiego i Konkursu Języka Angielskiego,
  2. Monika Masztalerz – laureatka Konkursu Języka Angielskiego,
  3. Dominika Piskunowicz - laureatka Konkursu Języka Polskiego i Konkursu Języka Angielskiego,
  4. Julia Sinkiewicz - laureatka Konkursu Języka Niemieckiego.

Gratulujemy