"Pomyślcie, to nic nie boli."

Czerwiec 2022
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

 

 

 

Inspektor Ochrony Danych:

Rafał Malujda

   tel.+48-91-852-20-93

 

 
 
 
 

 

RODO-informacje

       

 

 

ZARZĄDZENIE NR 9/19 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

i klas I publicznych szkół podstawowych

 

Zasady rekrutacji zawarte w Informatorze dla Rodziców dostępne są tutaj.


Harmonogram rekrutacji do oddziału klasy VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczecinie oraz Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie oraz klas eksperymentalnych Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinie

 

Lp.

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1

Składanie wniosku o przyjęcie do oddziału klasy VII dwujęzycznej/eksperymentalnej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym

11 marca 2019 r.

22 maja 2019 r. godz. 12:00

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych/ sprawdzianu uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną

 

27 marca 2019 r. godz. 16:00 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

5 kwietnia 2019 r. godz. 12:00

4

Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa uzyskania promocji do klasy VII

21 czerwca 2019 r.

 26 czerwca 2019 r. do godz. 12:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28 czerwca 2019 r. godz. 12:00

6

Potwierdzenie przez rodziców kandydata  woli uczęszczania do oddziału dwujęzycznego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII.

 

28 czerwca 2019 r. od godz. 12:00

 

03 lipca 2019 r. do godz. 15:00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

04 lipca 2019 r. godz. 12:00

 

*Ilekroć w harmonogramie mowa jest o rodzicach kandydata rozumie się przez to również opiekunów prawnych

Zasady rekrutacji zawarte w Informatorze dla Rodziców dostępne są tutaj.


Harmonogram rekrutacji do oddziału klasy VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczecinie oraz Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie oraz klas eksperymentalnych Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinie

 

Lp.

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1

Składanie wniosku o przyjęcie do oddziału klasy VII dwujęzycznej/eksperymentalnej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym

11 marca 2019 r.

22 maja 2019 r. godz. 12:00

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych/ sprawdzianu uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną

 

27 marca 2019 r. godz. 16:00 

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

5 kwietnia 2019 r. godz. 12:00

4

Uzupełnienie wniosku o kopię świadectwa uzyskania promocji do klasy VII

21 czerwca 2019 r.

 26 czerwca 2019 r. do godz. 12:00

5

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

28 czerwca 2019 r. godz. 12:00

6

Potwierdzenie przez rodziców kandydata  woli uczęszczania do oddziału dwujęzycznego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII.

 

28 czerwca 2019 r. od godz. 12:00

 

03 lipca 2019 r. do godz. 15:00

7

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

04 lipca 2019 r. godz. 12:00

 

*Ilekroć w harmonogramie mowa jest o rodzicach kandydata rozumie się przez to również opiekunów prawnych

Zasady rekrutacji zawarte w Informatorze dla Rodziców dostępne są tutaj.


Harmonogram rekrutacji do oddziału klasy VII dwujęzycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczecinie oraz Szkoły Podstawowej nr 37 w Szczecinie oraz klas eksperymentalnych Szkoły Podstawowej nr 6 w Szczecinie

 

Lp.

Nazwa etapu

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1

Składanie wniosku o przyjęcie do oddziału klasy VII dwujęzycznej/eksperymentalnej publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym

5 marca 2018 r.

21 marca 2018 r. godz. 12:00

2.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych/ sprawdzianu uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną

23 marca 2018 r. godz. 16:00 – SP6

26 marca 2018 r. godz. 16:00 – SP2,  SP37

27 marca 2018 r. godz. 16:00 – SP6

3

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

4 kwietnia 2018 r. godz. 12:00

4

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

6 kwietnia 2018 r. godz. 15:00

5

Potwierdzenie przez rodziców kandydata  woli uczęszczania do oddziału dwujęzycznego poprzez złożenie oryginału świadectwa promocyjnego do klasy VII.

 

22 czerwca 2018 r.

 

27 czerwca 2018 r. do godz. 15:00

6

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

28 czerwca 2018 r. godz. 12:00

 

*Ilekroć w harmonogramie mowa jest o rodzicach kandydata rozumie się przez to również opiekunów prawnych