Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05.11.2020 r. szkoła zobowiązana jest prowadzić działalność opiekuńczą  dla dzieci osób :

-   zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą

-   realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem, zwalczaniem COVID-19.

 

Osoby uprawnione chcące zgłosić potrzebę  korzystania dziecka ze świetlicy szkolnej, proszone są o wypełnienie załączonego wniosku i przesłania skanu drogą elektroniczną pod adresem placówki sekretariat@sp37.szczecin.pl

 

Pozdrawiam

Iwona Rybeńska

 (plik jest przygotowany w formacie pdf)