klasy 1-6
ul. Rydla 6
godz.17.00 - 19.00

klasy 7-8
ul. Nałkowskiej 33
godz.17.00 – 19.00

 

08.09.2022r.

07.09.2022r.

Zebranie z wychowawcami klas.

03.11.2022r.

02.11.2022r.

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

15.12.2022r.

14.12.2022r.

Zebranie z wychowawcami informujące o przewidywanych ocenach za I semestr. Konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

02.02.2023r.

01.02.2023r.

Zebranie podsumowujące I semestr. Zebranie z wychowawcami klas.

23.03.2023r.

22.03.2023r.

Konsultacje z nauczycielami przedmiotów.

11.05.2023r.

10.05.2023r.

Zebranie z wychowawcami  informujące o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego. Konsultacje z nauczycielami przedmiotów.