31.10.2022r.( poniedziałek)

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze organizowane w szkole

02.05.2023r. (wtorek)

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze organizowane w szkole

09.06.2023r. (piątek)

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze organizowane w szkole

 

Wszyscy zainteresowani rodzice, którzy ze względu na obowiązki zawodowe nie mogą sprawować opieki, proszeni są o wypełnienie deklaracji (prośby) i złożenie jej w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy dziecka w terminie do 7 dni przed wybranym dniem. 
Wzór prośby w załączniku lub do pobrania w sekretariacie szkoły.