Wkrótce uczniowie naszej szkoły będą mogli korzystać z najnowszych technologii- okularów ClassVR. To urządzenie zaprojektowane po to, by korzystać z wirtualnej rzeczywistości.

Badania wskazują, że nauka przez doświadczenie angażuje uczniów bardziej  i pomaga w efektywniejszym przyswajaniu wiedzy. Okulary ClassVR, stosowane na zajęciach, przyczynią się do osiągnięcia przez uczniów sukcesów w poszerzaniu wiedzy i zdobywaniu kolejnych umiejętności. W trosce o przekazanie rzetelnych informacji, warto wspomnieć o zagrożeniach. Jak każda nowoczesna technologia niesie za sobą pewne ryzyko, szczególnie u dzieci, u których wcześniej pojawiały się choroby serca, drgawki, objawy epileptyczne lub zaburzenia psychiczne (stany lękowe, zespół stresu pourazowego). Niektóre osoby, według szacunków 1 na 4000, mogą odczuwać bóle lub zawroty głowy, zaburzenia widzenia  lub równowagi, drgawki, napady lękowe, nudności lub objawy przypominające chorobę lokomocyjną.

Z tego typu urządzeń nie należy korzystać także w przypadku choroby, zmęczenia, ogólnego złego samopoczucia lub podczas przyjmowania leków. W takich sytuacjach używanie okularów ClassVR może przyczynić się do pogorszenia stanu zdrowia.

Niemniej zalety płynące z używania okularów podczas zajęć niosą duże korzyści i przygotowują do życia we współczesnym skomputeryzowanym świecie.