IMIĘ I NAZWISKO

STANOWISKO

Nina Bukaczewska specjalista d.s. administracyjnych (ul. Nałkowskiej 33)
Edyta Maciejewska główny księgowy
Beata Łaszewicz specjalista ds. kadr
Aleksandra Idziak - Sokołowska sekretarka szkoły (u. Nałkowskiej 33)
Katarzyna Rudnicka starszy księgowy
Żaneta Nowakowska kierownik gospodarczy
Agnieszka Bernakowska specjalista ds. płac
Magdalena Stwora - Balik specjalista ds. BHP
Mariola Rygielska specjalista ds. gospodarczych
Joanna Pietraszkiewicz pomoc administracyjna/sekretariat
Mirella Wróblewska sekretarka szkoły (ul. Rydla 6)
Bogusława Zielińska intendent